100 dagen gesprek

De succesvolle afronding van een procedure en het starten van een door ons bemiddelde kandidaat is ook het begin van een nieuwe fase. Independent Public wil graag in contact blijven met de bemiddelde kandidaat. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de verwachtingen die neergezet zijn tijdens een sollicitatieprocedure ook waargemaakt worden. Om deze "nazorg" meer inhoud te geven zijn wij een samenwerking aangegaan met Career Unlimited. Career Unlimited is een onafhankelijk HRM consultancy bureau met jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden van professionals. Samen met Career Unlimited bieden wij onze opdrachtgevers het 100 dagen gesprek aan.

100-dagen gesprek

Als je begint met een nieuwe functie komen er een heleboel indrukken op je af. Een omgeving waarvan je de cultuur en omgangsnormen nog niet kent, nieuwe collega’s waar je mee gaat samenwerken, onbekende procedures waar je mee te maken krijgt en niet te vergeten verwachtingen van je leidinggevende. Dit zijn allemaal aspecten die je aandacht vragen.

Na drie maanden heb je de meeste indrukken wel verwerkt en heb je een beeld van de omgeving, je eigen functioneren en de mensen met wie je samenwerkt.

Een goed moment om de tijd te nemen voor een ogenblik van reflectie. Op die manier kan je bij jezelf nagaan wat je verwachtingen waren, wat je bent tegengekomen en hoe je met de dagelijkse realiteit bent omgegaan.

Tijdens het 100-dagengesprek met je coach kom je tot inzichten, formuleer je specifieke aandachtspunten en besteed je aandacht aan mogelijke valkuilen. Je bent in de gelegenheid om stil te staan bij vragen zoals: “Wat ging goed?”, “Wat viel tegen?”, Wat zou anders/beter kunnen?”Aandacht voor het nieuwe krachtenveld, waar je inmiddels deel van uit maakt, geeft je de mogelijkheid om je optreden doelgericht te kiezen. Presenteren, profileren en netwerken zijn onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

Voorafgaand aan het 100-dagen gesprek vindt een mailwisseling plaats om een passende datum in de agenda’s te prikken. Daarbij zal om een korte aanduiding van de functie en situatie worden gevraagd eventueel aangevuld met specifieke omstandigheden, teneinde het gesprek een optimale invulling te kunnen geven.

Door te kiezen voor een professionele externe coach ben je in de gelegenheid om in alle openheid en in vertrouwen te reflecteren op je eigen gedrag met behulp van een deskundige. De informatie-uitwisseling is vertrouwelijk en wordt niet met je werkgever gedeeld, tenzij je daar zelf voor kiest.

Vacatures zoeken
Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close